Giải pháp kiểm soát môi trường cho Smart Home

Blog

Các thông số được chuyển về hệ thống trung tâm để tính toán, đưa ra lệnh điều khiển tới các thiết bị điều hòa nhiệt độ, máy hút ẩm, quạt thông gió giúp duy trì trạng thái môi trường trong lành nhất cho ngôi nhà.  

News & Tips Smart Home

Nhận tin tức và hướng dẫn giải pháp Smart Home mỗi tuần.