Anh ninh & Chống trộm

Giải pháp Smart Home

Ngăn cản trộm ngay từ những bước xâm nhập đầu tiên, hệ thống giám sát chuyển động & báo động thông minh giúp chủ nhà xây dựng một kịch bản chống trộm đa lớp, kích hoạt các thiết bị an ninh thông minh trong nhà cùng tham gia chống trộm và trở thành thiết bị chống trộm nhà hữu hiệu cho nhà thông minh.

News & Tips Smart Home

Nhận tin tức và hướng dẫn giải pháp Smart Home mỗi tuần.