Giải pháp chiếu sáng thông minh cảm biến tự động

Dự án Smart Home

Đèn chiếu sáng thông minh là kết hợp của: đèn LED; cảm biến; trình điều khiển các hoạt động chiếu sáng; modul kết nối dữ liệu wifi; nền tảng thu thập dữ liệu và thiết bị hỗ trợ cảm biến tích hợp.

Hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh hoàn chỉnh có thể kiểm soát hoạt động chiếu sáng thông minh, giúp làm việc hiệu quả, năng suất và an toàn hơn.

News & Tips Smart Home

Nhận tin tức và hướng dẫn giải pháp Smart Home mỗi tuần.